EHBO

Basiscursus EHBO

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een erkend instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld.

De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch.

Als de cursus is afgerond, mag u zich een volwaardig beginnend eerstehulpverlener noemen.

Eerste hulp aan kinderen

Deze cursus is bedoeld voor ouders, gastouders, kinderopvang en peuterspeelzalen.

De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. De nadruk ligt op de praktijk, waarbij levensreddendende handelingen zoals reanimatie en verslikking, maar ook het behandelen van verwondingen en de specifieke kinderscenario’s worden behandeld

Voor deze cursus kan een certificaat van het Oranje Kruis worden verkregen.

Eerste hulp bij sportongevallen

Sporten is een gezonde bezigheid, toch krijgen sporters ook met sportletsels te maken. De eerstehulpverlener heeft een belangrijke functie bij het beperken van de schade die sporters tijdens het sporten op kunnen lopen.

Goede eerste hulp kan erger voorkomen, het herstel van een sportblessure begint al op het moment dat de Eerste Hulp wordt geboden.

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten.

  • U verkrijgt kennis van de meest voorkomende sportletsels, de oorzaken en gevolgen.
  • U leert de gevolgen van het sportletsel beperkt houden.
  • U krijgt inzicht in de wijze waarop sportletsels kunnen worden voorkomen.
  • U raakt op de hoogte van effectieve blessurepreventieve maatregelen.

De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. De nadruk ligt op de praktijk.

Verbandleer en kleine ongevallen

Tijdens de module Verbandleer en Kleine Ongevallen leert u verschillende verbanden aan te leggen en eerste hulp te verlenen bij kleine ongevallen. U volgt de laatste ontwikkelingen op het gebied van verbandmiddelen, voor zover die van belang zijn voor de eerste hulp. Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten als iemand bijvoorbeeld verwondingen heeft opgelopen, een kneuzing of een bloedneus heeft of door een insect is gestoken.

De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. De nadruk ligt op de praktijk.

Scroll naar boven