Advies veiligheid

Voldoet uw bedrijf of organisatie aan de veiligheidseisen zoals die in de Arbowet zijn vastgelegd?

Beschikt het over de verplichte nooduitgangen, vluchtwegplattegronden, blusmiddelen, EHBO voorzieningen en bedrijfshulpverleners?

First Aid Safety Training kan u adviseren over bedrijfsveiligheid in relatie tot de Arbowet.

Wij kunnen u helpen op bijna alle gebieden rondom bedrijfsveiligheid.
Daarvoor bieden wij de volgende diensten en producten:

  • Arbo / risico  inventarisatie.
  • Een Veiligheidsplan op maat met aandacht voor signalisatie, brandbeveiliging, vluchtplannen etc.

Als u vastloopt in de regelgeving op het gebied van de Arbowet, kan FAST u helpen.

Scroll naar boven